KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

3E ELEKTRO OPTİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (3E EOS) kişisel bilgilerin korunması ve saklanması ilkeleri çerçevesinde hareket etmektedir. Aşağıdaki bildirim ile web sitemizi ziyaret ettiğinizde paylaşmış olduğunuz bilgilerin hangi amaçlarla nerede paylaşıldığı ve bilgilerinizin korunması için nasıl önlemler alındığı açıklanmaktadır. Bu bildirim ile paylaşacağınız her türlü kişisel bilginin bildirim koşulları altında kullanılacağını kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Tarafınızca şirketimiz ile paylaşılan tüm bilgiler şirketimiz tarafından işlenmekte ve güvenliği sağlanmaktadır.

Web sitemizi herhangi bir kişisel veri veya bilgi paylaşmadan ziyaret edebilirsiniz. Tarafımızca size sağlanması muhtemel mal veya hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla bir takım kişisel veri veya bilginin paylaşılmasını talep edebiliriz. Bu bilgiler; adınız-soyadınız, ev/iş adresiniz, unvanınız, şirket bilgileriniz, mail adresiniz, telefon veya faks numaralarınız, gibi şahsi iletişim bilgilerini içerebilir. Ayrıca; şirketinizdeki göreviniz ile ilgili bilgiler ile mail reklam ve pazarlama tercihleriniz, kredi kartı/ banka kartı/ hesap bilgileri vb. finansal bilgileriniz ile belirli ürünler hakkında bilgi paylaşımına ilişkin teknolojik bilgilerin aktarımı için ilgili ihracat veya ithalat düzenlemelerine uygunluk denetiminin tarafımızca yapılabilmesi amacıyla uyruk ve yaşadığınız ülke gibi detaylı bilgiler kayıt altına alınabilir. Web sitemizi kullanmanızı kolaylaştıracak bilgiler; ürünler ve hizmetlerimiz hakkında ve siparişlerinizle ilgili sorular ve gereksinimlerinize en uygun ürünleri ve hizmetleri belirlememize yardımcı olacak bilgiler; ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında sağlayacağınız geri bildirimleriniz. Söz konusu bilgilerin tarafımızla paylaşılması kanunen zorunlu değildir. Ancak bilgilerin paylaşılmaması durumunda mal veya hizmetin sağlanamayacağı tarafınızca kabul beyan ve taahhüt edilir.

Web Sitemizin Sistemsel Olarak Topladığı Veriler;

Her türlü hakkı 3E EOS şirketine saklı olan web sitesi sistemsel kayıtları tutmaktadır. Sayfaları görüntüleme sayısı ve saati, IP adresiniz, indirilen dosya ve boyutları, tıklanan bağlantılar, erişim sağlanan mal ve hizmetler ile ilgili tüm veriler tarafımızca kayıt altına alınmaktadır.  Kullanıcı oluşturularak ilgi alanlarının ürün ve hizmetlerimizle ilişkilendirilmesi işlemleri yapılabilir. Bu bilgilerin hiçbiri kimliğinizle ilişkilendirilmez.

Bilgilerin Kullanımı;

Kişisel verileriniz; şirketimiz ürünleri hakkında bilgi verilmesi, satın alınan ürünün kaydedilmesi, siparişlerin hazırlanması, garanti ve kullanım kılavuzlarının oluşturulması, müşteri hizmetlerinin destek sağlaması gibi hizmetlerin verilmesi amacıyla kullanılacaktır. Web sitemizden elde edilen bilgiler diğer iletişim kanalları ile tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler ile birleştirilebilir.

Ar-Ge çalışmaları; web sitemiz, ürün ve hizmetlerin daha verimli ve müşteri taleplerini karşılar niteliklere ulaştırılması amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilir. Ayrıca sizin özel taleplerinizi karşılamak amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilir.

İletişim; web sitemizde paylaşmış olduğunuz kişisel veriler veya her türlü mal veya hizmetten yararlanmak amacıyla vermiş olduğunuz özel nitelikli bilgiler; ileride tarafınızla iletişim kurmak amacıyla kullanılabilecektir. Ancak bunun için tarafınızdan izin alınacak ve web sitemizde tarafınızla iletişim kurulmaması tercihi için bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneği işaretlemeniz durumda sizinle iletişim kurmak amacıyla tarafınızla paylaşılan veriler şirketimizce kullanılmayacaktır. Önceden onay vermiş olduğunuz iletişim kanalından her zaman vazgeçme hakkınız saklı olacaktır. Tarafınıza gönderilen mal, kısa mesaj veya sesli çağrıların iptal edilmesi için size olanak sağlanacaktır.

Web sitesi bilgi kullanımı: Şirketimize ait web sitesinin ziyaret sayısının takibi, ziyaretçilerin kullanım ve tıklama alışkanlıklarının kayıt altına alınarak analiz edilmesi gibi Teknik amaçlarla saklanabilir. Profilinizdeki bilgiler web sitemizin kullanımını kolaylaştırmak ve oturumun yönetimi için faydalı bilgiler olması durumunda tarafımızca kullanılabilir. Web sitemiz veya şirketimiz tanıtım bilgilerini Kabul veya reddedebilirsiniz. Bilgisayarınızın tarayıcı ayarlarını değiştirerek tanıtım bilgilerinin reddedilmesini veya size uyarması şeklinde değiştirebilirsiniz. Tanıtım bilgilerini reddetmeniz durumunda web sitemiz veya şirketimiz mal veya hizmetlerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması: 3E EOS web sitesine girmiş olduğunuz kişisel bilgileriniz aşağıdaki durumlar haricinde KVKK kapsamında hiçbir üçüncü kişi veya kurum ile paylaşılmayacak, anonim hale gelmeyen veya tarafınızdan açık rıza alınmadan dışarıya aktarılmayacaktır.

Kişisel Veri Güvenliği

3E EOS kişisel verileriniz korunması amacıyla her türlü güvenlik tedbirini almaktadır. Bu güvenlik tedbirleri Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na sistem üzerinden bildirilmiştir. Fiziken elde edilen kişisel verilerin geleneksel yöntemlerle korunması haricinde, tüm teknolojik güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.

Web sitesi üzerinden paylaştığınız tüm kişisel bilgileriniz yetkisiz kişilerin erişemeyeceği, erişimin sınırlandırıldığı ortam ve bilgisayar sistemlerinde depo edilmektedir. Oturum açıldığında veya web sitesi üzerinden herhangi bir hizmet veya mal alımı yapıldığında size özel bilgilerin şifrelenmesi amacıyla SSL güvenlik teknolojisi kullanılmaktadır. Tüm bu güvenlik tedbirleri kişisel verilerinize izinsiz erişimin sağlanmasını engellemek ve korumak amacıyla yapılmaktadır.

Girmiş olduğunuz parola ve kullanıcı adı gibi bilgilerin güvenliğinin sağlanması ve üçüncü kişilerle paylaşılmaması sizin sorumluluğunuzdadır. Üçüncü kişiler tarafından sizin kullanıcı adı ve parolanız ile hesabınıza erişim sağlanması durumunda 3E EOS hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişisel verilerin silinmesi veya değiştirilmesi; web sitemiz aracılığı ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgi ve belgeler ile tüm kişisel verileriniz; istediğiniz zaman tarafımıza ulaşarak ortadan kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Bunun için web sitemizdeki adımları takip edebilir, tarafımıza her türlü iletişim aracı ile ulaşabilirsiniz. Girilen verilerin kaldırılması veya değiştirilmesi durumunda tüm talepleriniz tarafımızca karşılanacaktır.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına; Web sitemiz tarafından paylaşmış olduğunuz veriler, 3E EOS’un yurtdışında bulunan tüm yan birimleri, temsilcilikleri, şubeleri veya kurmuş olduğu yurtdışı şirketlerinde işlenebilir, saklanabilir veya bu şirketler veya şahıslar ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin korunması her ülkede farklı koşullar ile korunmaktadır. Ancak 3E EOS tüm kişisel veri ve bilgilerinizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Web sitemizi ziyaret ederek bilgilerin yurtdışına aktarılmasına açık rıza verdiğinizi Kabul beyan ve taahhüt edersiniz.

Ziyaret etmekte olduğunuz 3E EOS web sitesinin başka herhangi bir kurum veya kuruluş web sitesi ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle hiçbir veri başkaca bir web sitesi veya web sitesi hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmayacaktır.

Bu bildirim veya web sitemizin kişisel veri depolama, işleme ve güvenlik sistemleri hakkında diğer soru ve görüş önerileriniz için tarafımızla iletişime geçiniz. Hem sizin girmiş olduğunuz verilerin güvenliği, hem de şirketimizin veri politikaları gereği, her türlü güvenlik tedbirinin gelişimine yardımcı olmanızdan memnuniyet duyarız.

Bu bildirimdeki her türlü değişiklik hakkı münhasıran 3E ELEKTRO OPTİK SİSTEMLER SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’ye aittir. Hiçbir bildirimde bulunmadan değişiklik yapabilir. Son güncelleme tarihinden önce yapılan hiçbir değişiklikten sorumlu değildir. Web sitesini ziyaret etmeden önce bu bildirimi eksiksiz bir şekilde okumak ziyaretçilerin sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk ziyaretçiye aittir. Değişiklik yapılmadan önce kişisel veri veya bilgisini paylaşan kullanıcı veya ziyaretçilerden kabul edip etmeme seçimini barındıran bir onay alınacaktır.